Фрагменти от вечността

Юлиян Йорданов

Графика

Размери: 29 x 45

Литография

Архив