Ангел

Алексей Федоренко

Графика

Размери: 6 x 6

Техника: Офорт,

Налична