Don Quixote

Христо Найденов

Графика

Размери: 9 x 15

Офорт, Акватинта

Налична