Композиция

Карол Феликс

Графика

Размери: 8 x 13

Техника: Офорт

Налична