Звездни знаци

Стоян Цанев

Акварел

Размери: 54 x 65

Акварел, Хартия

Архив