Гнездото

Роберт Баръмов

Графика

Размери: 20 x 15

Литография

Налична