Идеален ден за лов на рибка - бананка

Григор Мицев

Скулптура

Размери: 34 x 20 x 14

Материал: Бронз

Архив