Judith N3

Константин Калинович

Графика

Размери: 11 x 12

Техника: Офорт

Налична