Maenads

Христо Керин

Графика

Размери: 15 x 23

Офорт, Мецотинто, Хартия

Налична