Meeting Under the Tree

Велико Маринчевски

Графика

Размери: 30 x 72

Техника: Офорт, Акватинта

Налична