Натюрморт с жълти плодове

Аршак Нерсисян

Живопис

Размери: 55 x 60

Архив