Отвличането на Европа

Григор Мицев

Скулптура

Размери: 35 x 16 x 19

Материал: Бронз

Архив