Портрет на русалка

Кунка Димитрова

Скулптура

Размери: 20 x 53 x 18

Архив