Самота I

Цветан Казанджиев

Графика

Размери: 18 x 16

Техника: Офорт, Акватинта, Мецотинто

Налична