Силата на мъдроста

Симо Борисов

Скулптура

Размери:

Камък

Архив