Следобед

Петя Танева

Живопис

Размери: 34 x 23

Акварел, Хартия

Архив