Светлата тишина на ателието

Петя Денева

Живопис

Размери: 70 x 80

Маслени бои, Платно

Архив