Видение в ателието

Володя Кенарев

Живопис

Размери: 21 x 19

Техника: Маслени бои,

Материал: Дърво

Архив