Край Морето

Живопис

Маслени бои, Платно

60 x 60

Налична
Есен

Живопис

Маслени бои, Платно

70 x 70

Архив
Вечерница

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 70

Архив
Серенада

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 100

Архив
Булка

Живопис

Маслени бои, Платно

60 x 80

Архив
Голо тяло

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 60

Архив
Морски звуци

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 60

Архив
Дама Пика

Живопис

Маслени бои, Платно

90 x 70

Архив
Капитанша

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 100

Архив
Капитан

Живопис

Маслени бои, Платно

80 x 100

Налична
Есен

Живопис

Маслени бои, Платно

Архив