Иван Обретенов

Детайли

Biography

Иван Обретенов е роден 1948 г. във Варна. През 1974 г. завършва философския факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", София. Първата му сериозна изява на творец е в Берлин (1983), като следват редица участия в международни изложби. В последните години показва изкуството си предимно в България. Работи основно в областта на живописта и по-рядко на малката пластика. 

Освен художник, Иван Обретенов е и поет, автор на две поетични книги. 

Живее и твори във Варна.