Симо Борисов

Детайли

Biography

Симо Борисов е роден в Плевен. Работи в областта на монументалната скулптура. Участвал е в редица симпозиуми по скулптура в България и чужбина.