Последна изложба

13-то издание Международна Графична Изложба
На горе