Диптих Летни вечерни вълнения I
Диптих Летни вечерни вълнения II

Летни вечерни вълнения I+II

На горе