Малко от лятото, малко от есента
Малко от лятото, малко от есента

Малко от лятото, малко от есента

На горе