Мария Чакърова

Мария Чакърова

Мария Чакърова е художник с характерен облик, специфична стилистика, интересни търсения и оригинални решения. Нейното творчество е изпълнено с хармония, красота, спокойствие и съпричастност.

Описание

      Родена на 21 септември 1948 година във Варна, професионалната ù подготовка преминава във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където през 1973 година завършва един от първите випуски на новосформираната катедра “Изобразителни изкуства” към Историческия факултет.  

     Избраната специалност е графика, а ателието е на доц. Иван Маринов, от където излиза с богата култура и сериозни професионални познания.

Засилената тонална и пластическа нюансираност на литографиите, а така също и плавният ритъм на линиите, придават поетичност и усилват богатството от преживяванията. Не конкретността на формата, а нейното духовно излъчване изгражда последователността на образния й свят.  

     Този пластико-изобразителен подход оформя и импресионистично внушение на графиките, в които светлината като конструктивно решение, като съзнателно търсен ефект присъства във всички творби от поредицата. Що се отнася до преобладаващите мотиви, те са инспирирани основно от състоянията, богатството и разнообразието на природата.

      Следват редица участия в изложби у нас и в чужбина. Сред тях са Международните биеналета на графиката във Варна (1981 – 2005), Краков (1988) и Лодз (1989), Полша, Канагава, Япония (1991), Маастрихт, Холандия (1993), Белград (1996) и Горни Милановац (2003), Сърбия, Международните триеналета на графиката в София (1994 – 2007), Шамалие и Оверн – Франция (2006), а така също и съвместните изяви на българското изкуство в САЩ, Великобритания, Австрия, Франция, Гърция, Зимбабве, Полша и други.  


Търси

Налично

  • archived
  • available

Категории

  • Акварел
  • Графика
  • Живопис
  • Рисунка
  • Скулптура

Тагове

Произведения


Налично

Налично

Налично

Налично
Назад
На горе