Семейство

Графика

Смесена техника

20 x 20

Налична
Event

Графика

Литография

10 x 15

Налична
The Red in Heart

Графика

Алография

30 x 56

Налична
Exl Prace

Графика

Офорт, Акватинта, Хартия

14 x 23

Налична
Cut out Memories

Графика

Офорт, Хартия

5 x 5

Налична
Бряг

Графика

Литография

65 x 50

Налична
Maulin Rouge

Графика

Офорт

9 x 15

Налична
Urban legents II

Графика

Литография

100 x 70

Налична