24 Jan 2019
Из Колекциите

12-то издание международна графична изложба

от 24 януари до 20 февруари  2019 г.

12 Dec 2018
Проекции във времето

годишна сборна изложба

от 12 декември 2018 г. до 23 януари  2019 г.

19 Nov 2018
Пламен Монев

изложба живопис

от 19 ноември до 11 декември  2018 г.

25 Oct 2018
Станислав Вардев

изложба живопис

от 25 октомври до 16 ноември  2018 г.

03 Oct 2018
Месрур Сабит и Красимир Райков

живопис и скултура

от 3 до 24 октомври  2018 г.

05 Sep 2018
Володя Кенарев

изложба живопис

от 5 до 30 септември  2018 г.

08 Aug 2018
Николай Стоев

изложба живопис

от 8 август до 4 септември  2018 г.

12 Jul 2018
Валентин Ангелов и Петко Арнаудов

изложба живопис и скултура

от 12 юли до 7 август  2018 г.