05 Sep 2018
Володя Кенарев

изложба живопис

от 5 до 30 септември  2018 г.

08 Aug 2018
Николай Стоев

изложба живопис

от 8 август до 4 септември  2018 г.

12 Jul 2018
Валентин Ангелов и Петко Арнаудов

изложба живопис и скултура

от 12 юли до 7 август  2018 г.

15 Jun 2018
Монолог в цвят и форма - Аршак Нерсисян

изложба живопис

от 15 юни до 11 юли 2018 г.

23 May 2018
55 - Христо Христов

юбилейна изложба живопис и скултура

от 23 май до 14 юни 2018 г.

03 May 2018
Из тайните на градината - Игната Василева и Миряна Генчева

изложба живопис и скулптура

от 3 до 22 май  2018 г.

12 Apr 2018
СВЕТЛИНА - Петя Денева

изложба живопис

от 12 април до 2 май  2018 г.

„Бих искала светлината да продължи своя път след като, отразена в мен, е преминала в картините ми, които на свой ред я отразяват към вас - зрителите.“

Петя Денева

21 Mar 2018
МОРСКА МУЗИКА - Георги Йорданов

изложба живопис

от 21 март до 11 април  2018 г.