Видение в ателието

Живопис

Маслени бои, Дърво

21 x 19

Архив
Виждам всичко

Живопис

Маслени бои, Дърво

16 x 19

Архив
Две луни

Живопис

Маслени бои, Дърво

19 x 16

Налична
Дневна луна

Живопис

Маслени бои, Платно

15 x 18

Архив
Забравено старо

Живопис

Маслени бои, Дърво

22.4 x 16.8

Архив
Игра

Живопис

Маслени бои, Дърво

15 x 13

Налична
Игра

Живопис

Маслени бои, Дърво

25 x 16.5

Налична
Изгаряне на тайната

Живопис

Маслени бои, Дърво

13 x 11

Налична
Мим

Живопис

Маслени бои, Дърво

25 x 28

Архив
Много крехко

Живопис

Маслени бои, Дърво

13 x 11

Архив
Натюрморт

Живопис

Маслени бои, Дърво

13 x 11

Архив
Натюрморт

Живопис

Маслени бои, Дърво

13 x 11

Налична