Натюрморт с тиква

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

Архив
Изобилие

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

48 x 30

Архив
Натюрморт с круши

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

51 x 35

Налична
Дюли

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

40 x 25

Архив
Натюрморт със сливи

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

32 x 18

Архив
Следобед

Живопис , Акварел

Акварел, Хартия

34 x 23

Архив
Повече от девет

Акварел , Живопис

Акварел, Хартия

Архив
Наблюдатели

Живопис , Акварел

Акварел, Хартия

33 x 44

Архив