Преодоляване на гравитацията в домашни условия

Григор Мицев

Скулптура

Размери: 62 x 12 x 13

Смола, Бронз

Налична