Закуска на тревата

Христо Йотов

Живопис

Размери: 27 x 35

Маслени бои, Платно

Архив