Дама Пика, 13

Ясен Гюзелев

Графика

Размери: 28 x 34

Налична