Дама Пика, 28-29

Ясен Гюзелев

Графика

Размери: 49 x 37

Налична