Дама Пика, 3

Ясен Гюзелев

Графика

Размери: 28 x 34

Налична