Пътешествие

Юрий Яковленко

Графика

Размери: 15 x 20

Офорт

Налична