Портрет

От Hy Hiaoyu Размери: 14 x 14 Категория: Графика,
Техника: Литография
Налична