Чайниците на Белтазар

Атанас Хранов

Живопис

Размери: 100 x 80

Архив