Натюрморт с плодове и цветя

Аршак Нерсисян

Живопис

Размери: 85 x 85

Архив