Парис

От Спартак Дермрнджиев Размери: 20 x 12 Категория: Скулптура,
Материал: Бронз
Налична