Пътешествие към портокалови морета

Григор Мицев

Скулптура

Размери: 38 x 34 x 12

Смола, Бронз

Архив