С чувство

От Володя Кенарев Размери: 9 x 13 Категория: Живопис,
Техника: Маслени бои, Материал: Платно, Дърво
Продадено