В средата на лятото

Аршак Нерсисян

Живопис

Размери: 60 x 70

Архив