Политика за поверителност


1. Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, електронна поща, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.

 

2. Предназначение на Личните данни

Платформата е организирана така, че позволява да ни посещавате в Интернет, без да е необходима никаква форма на регистрация, така че няма нужда да се легитимирате или да споделяте каквато и да било лична информация.

В случаите, когато заявите желание да закупите един или повече от продуктите ни, Вашите Лични данни ще бъдат обработвани от съответното социално предприятие/организация с цел обслужване на поръчката и организиране на доставката.

 

3. Неразкриване на Лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

 

4. Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни.

В случай на електронен директен маркетинг, можете да изберете повече да не получавате маркетинг материали като последвате връзката в края на имейлите, които получавате от нас.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването от Art Gallery Le Papillon на Ваши Лични данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес: office@artpapillon.com. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

 

5. Сигурност и конфиденциалност

При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

 

6. „Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате.

Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за предоставяне на информация към продукти, услуги и информация за социални предприятия на платформата, към които сте проявили интерес, за отчетни цели пред финансиращи организации и за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара.

В този процес използваме:

– „бисквитки“ – те представляват малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви.

7. Google Analytics

„Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

 

8. Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. На платформата са публикувани линкове към уебсайтове на организации, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове.

 

9. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна пишете ни на адрес: office@artpapillon.com.

НАГОРЕ