Events

Атанас Хранов, изложба живопис
3 July 2024 - 7 August 2024

Атанас Хранов, изложба живопис

"В моята представа добрата творба е като дирижабъл, който не губи въздух, винаги лети, не спихва, има формула извън времето."  Александър Секулов

Ганчо Карабаджаков, изложба живопис
24 June 2024 - 2 July 2024

Ганчо Карабаджаков, изложба живопис

„Аз не искам да изненадвам публиката. Искам да отправям послания за устойчивост и спокойствие. Картините ми са един малък катарзис, който показва сюжети от балканския бит и култура – съвсем прости и човешки неща, които всъщност са изконни!“  Ганчо Карабаджаков

Трети Международен Салон Интуитив 2024
11 June 2024 - 23 June 2024

Трети Международен Салон Интуитив 2024

Над 260 творби на точно 100 художници-наивисти от 17 страни от Европа, Южна и централна Америка, са селектирани за участие в Трети Международен Салон Интуитив България 2024, който се открива на 11-ти юни в София, като логическо продължение на предишните издания.

Jorge Corpuna, watercolor exhibition
3 June 2024 - 23 June 2024

Jorge Corpuna, watercolor exhibition

"Water has a memory and carries within itself our thoughts and prayers. Because you yourself are water, no matter where you are, your prayers will be carried to the rest of the world." Masaru Emoto

Георги Миленов и Наталия Абаева, изложба живопис и скулптура
8 May 2024 - 23 May 2024

Георги Миленов и Наталия Абаева, изложба живопис и скулптура

„Водата огледало
Сърцето какво ли е събрало
Оглеждам се ръка протягам
На кой какво ли давам
Потрепна тихичко водата
Изстена ли душата
В девет кръга е събрана
Сама и неразбрана
Слънцето усмихна ми се отразено
Лицето вече набраздено
Скрива го листенце заблудено
Желание да слея се в едно
Водата огледало
Отразява...
Душата може да прощава
Да се раздава и разпада
От кръг в кръг да преминава
Илюзия страхотна да създава
Сила за живот да дава
И да отразява...“        
Любомир Деничин

Stanimir Videv, painting exhibition
1 April 2024 - 7 May 2024

Stanimir Videv, painting exhibition

"Color is a key; the eye is a mallet, and the soul is a multi-stringed piano. An artist is a hand that with one key or another creates the vibrations of the human soul." Wassily Kandinsky

Search

Sort by

Per Page

Categories

  • Exhibition
  • Collective exhibitions
  • Gpathics exhibitions
  • Visiting
  • Jewelry exhibitions
  • Events

Archive

Follow Us

Back to top