The media for us

Медиите за изложбата на Татяна Харизанова

Медиите за изложбата на Татяна Харизанова

Татяна Харизанова откровено и чисто илюстрира с почти символно, щрихово изобразени фигури, пейзажи или предмети от стая от нейното битие с умението на добър аниматор да пресъздава движение и да вкарва зрителя във всяка от своите истории. Дали с мащаба, който ни поглъща, дали с това, че линията й, изследвайки житейските преживявания й, вихъра на емоциите й, пулсацията на мислите й, оставя както отпечатък в маслото, така и в нашите мисли, тя успява да развълнува.
by Art Gallery Le Papillon 07 May 2021
Petya Taneva with watercolor exhibition "Haze"

Petya Taneva with watercolor exhibition "Haze"

Petya Taneva fills her works with emotions, very palpable in each of the portraits, she had captured the state very precisely, even somehow you feel the thoughts sealed from that moment.
by Art Gallery Le Papillon 25 Mar 2021
Collective Jewelry Exhibition 2021 - 365 EXPERIENCES

Collective Jewelry Exhibition 2021 - 365 EXPERIENCES

Because jewelry, as a mini sculpture, is a carrier of concentrated information and has the ability to affect directly both its owner and the viewer who contemplates it. And contemplation is proof of inner experience.
by Art Gallery Le Papillon 28 Feb 2021

Search

Sort by

Per Page

Archive

Follow Us

Back to top