"Из колекциите" - 11-то издание Международна Графична Изложба

29.01
- 21.02.2018

"Из колекциите" - 11-то издание Международна Графична Изложба

Арт галерия „Папийон“ с удоволствие ви представя 11-то издание на изложба графика – малък формат и екслибрис. По традиция, вече 11 поредни години, радваме почитателите на това изкуство със специална селекция творби на утвърдени автори. И тъй като традициите трябва да се съхраняват, но и да се доразвиват в 10-тото юбилейно издание включихме рисунки с туш, молив, сангин. Новият елемент в тазгодишната изложба е продиктуван от навлизането на електронните технологии във всички сфери от ежедневието ни, включително и в изкуството. Традиционната хартиена книга претърпява трансформация в електронен вариант за четене и екслибрисът  като неизменна част от книгата, следвайки нейното развитие също претърпява метаморфоза. От една страна изложбата представя актуалното състояние на малко-форматната графика в независимата световна система от артистични и колекционерски дружества, свързани с книгата, илюстрацията и екслибриса. От друга страна галерията си поставя специфичната цел да загатне за съобразената с нуждите на репрезентативните пространства трансформация на традиционния графичен образ във видео арт, анимация и обекти, които препращат към съвременното изкуство. За първи път в това издание ще бъдат представени анимирани интерпретации по графики на Робърт Баръмов, изработени по поръчка на китайски галерии и колекционери.


В изложбата са включени както нови, непоказвани  графики и рисунки на награждавани творци по покана на галерия Папийон, така и селектирани творби от колекциите на двете фондации за разпространение и популяризиране на графичното изкуство в България - Фондация „Асоциирани Свободни Изкуства“ и „Международен Екслибрис Център“, част от Световната организация „FISAE.“ Голяма част от творбите за първи път се представят пред българска публика.


Това са художниците, чийто произведения ще представи галерията:

Еди Баръмов, Живко Мутафчиев, Иван Стратиев, Милко Божков, Онник Каранфилян, Петър Великов, Петър Лазаров, Роберт Баръмов, Румен Нисторов, проф. Стоимен Стоилов, Христо Христов, Цанко  Цанков, Юлиян Йорданов от България,

и от Германия, Италия, Русия, Словения, Латвия, Китай, Чехия и Япония:

Валтер Бремс, Виченцо Джаги, Владимир Зуев, Владислав Квартални, Генади Сидоренко, Кацунори Хаманиши, Константин Калинович, Криж, Курода Шигеки, Лембит Лемос, Лео, Ли Шиохай, Лиу Хиан - Луциан, Лука Даум, Мартин Байенс, Олек Денисенко, Олекси Федоренко, Роман Романишин, Роман Сустов, Сергей Тюканов, Томаш Ауи, Хана Главка, Хи Хиаоуи, Шен Вей, Ян Чернош.
Галерия

Exl.Servantes
Генади Сидоренко
Диана
Едуард Пенков
Exl.Staniewicza
Хана Главка
Отражение
Христо Христов
Среща
Христо Христов
Портрет
Hy Hiaoyu
Портрет
Hy Hiaoyu
Портрет
Hy Hiaoyu
Портрет
Hy Hiaoyu
Илюзия
Иван Стратиев
Bench I
Живко Мутафчиев
Bench II
Живко Мутафчиев
Bench III
Живко Мутафчиев
Bench IV
Живко Мутафчиев
Bench V
Живко Мутафчиев
Exl.A.P
Юрий Яковленко
G 2011
Юрий Яковленко
Exl.Kohiama
Kazunori Hamanishi
Exl.Kohiama
Kazunori Hamanishi
Life is a short Dream on the Moon
Константин Калинович
Judith N3
Константин Калинович
Time and Space
Kuroda Shigeki
Exl. Dr.Labuhn
Лембит Лемус
Exl. L.Michaylov
Лембит Лемус
Портрет
Li Shiohay
The Harpy
Liu Xian Lucian
The Unicorn in Eden
Liu Xian Lucian
Exl. Amoureux
Luka Daum
Exl. Vittorio Lauba
Luka Daum
Abstractly
Martin Bayens
Flowers I
Martin Bayens
Flowers II
Martin Bayens
Зима
Милко Божков
Power
Олег Денисенко
Exl. Nannan and Kasia
Olexi Fedorenko
Circle
Onnik Karanfilyan
The Buildboard
Onnik Karanfilyan
After Nico Bulder
Петър Лазаров
Alice
Петър Лазаров
Cambodia
Петър Лазаров
Der Vliegende Holander
Петър Лазаров
Don Quixote
Петър Лазаров
Dragonfly
Петър Лазаров
Frank
Петър Лазаров
Horses
Петър Лазаров
Lohengin
Петър Лазаров
Man-Cats
Петър Лазаров
Noah's Arc
Петър Лазаров
Nobilis
Петър Лазаров
Prometheus and Io
Петър Лазаров
Pushkin
Петър Лазаров
Schubert's Winterreise
Петър Лазаров
Shoji 3
Петър Лазаров
St.Francis
Петър Лазаров
The Butterfly effect
Петър Лазаров
Troy
Петър Лазаров
Lallaby 3
Роберт Баръмов
Fellows
Роберт Баръмов
Exl. Spring
Roman Romanichin
Cathedral
Руслан Сустов
Дочух нещо II
Румен Нисторов
Кула I
Сергей Тюканов
Кула II
Сергей Тюканов
Exl.
Шен Вей
Exl.
Tomash Aui
Don Quihote
Владислав Квартални
Ilisses and Athene
Владислав Квартални
Muse
Владислав Квартални
The Old Seaman
Владислав Квартални
The Tona Travell II
Владислав Квартални
Exl.
Walter Brems
Lux Maris
Yan Chernosh
Esta cobardia I
Цанко Цанков
Esta cobardia II
Цанко Цанков
Esta cobardia III
Цанко Цанков
Flower 4
Leo
Flower 7
Leo
Flower 10
Leo
Exl. J.Kouril
Kriz
Exl. Krizovi
Kriz
Exl. Krizovi
Kriz
Exl. Mario Miklosi
Kriz
Орфей
Стоимен Стоилов
Сезони
Стоимен Стоилов
Сън-видение
Стоимен Стоилов
Човек и риба
Стоимен Стоилов
Вавилоновата кула
Стоимен Стоилов
Изчезваща цивилизация
Стоимен Стоилов
Разговор с Егон Шиле
Стоимен Стоилов
Графика
Стоимен Стоилов
След обяд
Стоимен Стоилов
Среща
Стоимен Стоилов
Утро
Стоимен Стоилов
Вечен кръговрат
Стоимен Стоилов
Античен мотив
Стоимен Стоилов
Дърво на живота
Стоимен Стоилов
Adam and Eve
Петър Великов
Април
Петър Великов
Don Quihote
Петър Великов
Dreamland
Петър Великов
Eros and Thanotoy
Петър Великов
Exl. N.Carlone
Петър Великов
Jare in the Sky
Петър Великов
Jump II
Петър Великов
Leda
Петър Великов
Mozart
Петър Великов
Пътуване
Петър Великов
The Oldman and the See
Петър Великов
Симфония
Владимир Зуев
Don Quihоtte
Владимир Зуев
Don Quihotte
Юлиан Йорданов
Flight in Dreams
Юлиан Йорданов